HIGH PERFORMING PROFESSIONALS AND EXECUTIVES

Matching Personalities

De perfecte match vraagt om een perfect selectieproces.
Wie gelukkig is in zijn werk presteert beter. Voorwaarde is dat de werknemer op de juiste plek zit bij een werkgever die echt bij hem past. Daar komt hij het best tot zijn recht en levert hij de hoogste toegevoegde waarde. Onze missie is die ideale match te maken voor detachering of werving- en selectievacatures voor onze klanten. En daar slagen we al veertien jaar in. Omdat we verder kijken dan cv’s en vooral letten op de aansluiting tussen bedrijfscultuur en de persoonlijkheid van kandidaten. Tussen bedrijfsdoelstellingen en individuele ambities. Als die op een lijn liggen en de doelen helder zijn is succes verzekerd.

Samenwerking met TFC.
Wanneer u als klant of professional met TFC wilt gaan samenwerken sluiten we een model of arbeidsovereenkomst af met twee deelcontracten: een financieel contract en een operationeel contract.

  • In het financiële contract staan afspraken over de vergoeding, de duur van de overeenkomst, voorwaarden m.b.t. verlengingen etc.
  • Het operationele contract beschrijft het beoogde eindresultaat dat bij onze klant gemanaged en gerealiseerd dient te worden. We vragen onze klanten uitdrukkelijk hun verwachtingen in dit contract te verwoorden, zodat we ze binnen de gestelde termijn kunnen realiseren.

Naast deze twee contracten kennen we bij TFC ook een “sociaal contract”. Dat is geen juridisch document maar een overtuiging. Een commitment. Want wij geloven in duurzame relaties dus daar investeren we in. We nodigen klanten en kandidaten uit dat ook te doen. Want als we elkaar werkelijk kennen en begrijpen, maken we betere matches en raken we steeds beter op elkaar ingespeeld. En daar is iedereen bij gebaat.

Om consistente kwaliteit te leveren werken we vanuit vier kernwaarden die sturend zijn in ons handelen en waarop we ons graag laten afrekenen.

Why?

It starts with why!

Wij geloven dat ieder mens gelukkig in zijn werk kan zijn en tot maximale ontplooiing kan komen als hij op de juiste plek zit bij een werkgever die echt bij hem past. Onze missie is de ideale match te maken en zo succesvolle arbeidsrelaties tot stand te brengen voor korte of lange termijn. Vanuit de overtuiging dat plezier en succes in werk nauw met elkaar verbonden zijn.

Why?

How?

De reis er naar toe is minstens zo belangrijk als het einddoel!

We slagen erin die ideale match te maken door ons als sourcing partner enerzijds te verdiepen in zowel de vraag van de klant als in zijn bedrijfscultuur en zijn verwachtingen; anderzijds in de capaciteiten van kandidaten en vooral hun ambitie, motivatie en persoonlijkheid.

How?

What?

Het eindresultaat voor ogen hebben is de juiste start!

Wij zijn al veertien jaar een high performance selectiebureau dat bemiddelt in vaste en Interim sleutelposities voor zowel midden- en hoger kader als voor Executive functies. Onze kwaliteit steunt op drie stevige pijlers. Een belangrijke daarvan is onze langdurige ervaring met sourcingvraagstukken in (top)managementposities. Daardoor begrijpen we de vraag van onze klanten en weten we snel aan welke professionals ze behoefte hebben. Daarnaast hebben we veel kennis van de bedrijfsculturen en ambities van onze klanten en beschikken we over een unieke, zorgvuldige selectiemethodiek voor kandidaten. Daarmee geven we inzicht in hun kernkwaliteiten, kernwaarden, drijfveren en ambities. Het zijn deze drie pijlers waardoor we 75% van de vacatures bij klanten succesvol invullen.

What?

Who?

And it ends with who!

Wanneer het CV overeenkomt met de gevraagde hard skills in de vacature wordt het CV uitgenodigd. Bij het interview (de vacature ontmoet het CV) zitten er ineens twee mensen aan tafel. Op dat moment gaat het niet alleen om iemand zijn skills maar met name of deze twee mensen het gevoel hebben dat zij samen succesvol kunnen zijn en goed kunnen samenwerken. De persoonlijke klik bepaalt uiteindelijk wie er gaat starten bij onze klant. Mensen doen zaken met mensen. Dit noemen wij Matching Personalities!

Who?

Klanten

Wie doet zaken met TFC?