Cyber Security & Risk Officer Vervuld

Cyber Security & Risk Officer

De ideale kandidaat voor deze Cyber Security & Risk Officer

De ideale kandidaat is een sterke gesprekspartner op tactisch en operationeel niveau naar zowel de interne organisatie als naar de partners op het gebied van Cyber Security en IT risicomanagement. Op pragmatische wijze zorg jij ervoor dat de juiste maatregelen genomen worden die passen bij de visie, de strategie en het beleid van de organisatie. Je weet je omgeving op tactvolle en soms didactische wijze mee te nemen bij dit proces. Je bent flexibel ingesteld, gaat voor kwaliteit en zorgt ervoor dat de zaken geregeld zijn.


Te behalen resultaat

Te behalen resultaat
 • Ontwerpt een beveiligingsmodel
 • Lange termijn strategie
 • Risicomanagement & beleid

Functie eisen

Functie eisen
 • Ontwikkeling Cyber Security beleid
 • IT risico management
 • Stakeholdermanagement

Werkomgeving

Werkomgeving
 • Beheer, exploitatie en ontwikkeling
 • Logistiek knooppunt
 • >1000 medewerkers

Locatie & voorwaarden

Locatie & voorwaarden
 • HBO+/WO afgeronde opleiding
 • Omgeving Rotterdam
 • Fulltime - 36 uur

Te behalen resultaat voor deze Cyber Security & Risk Officer

 • Levert een bijdrage aan het ontwerp van een helder en goed functionerend Informatie Beveiligingsmodel (kaders, voorschriften en richtlijnen) ten aanzien van Cyber Security en IT risico management, ondersteunend aan de strategie en het beleid;
 • Levert een bijdrage aan de ontwikkeling en het beheer van het beleid op korte en middellange termijn voor Cyber Security en IT risico management;
 • Levert een bijdrage in het opzetten en onderhouden van governance frameworks (ISO27001, cybersecurity wet);
 • Vertaalt kansen in beleid en operationaliseert deze naar kaders en richtlijnen voor ontwikkelteams;
 • Prioriteert binnenkomende security incidenten en bewaakt de voortgang bij leveranciers;
 • Adviseert over Cyber Security en IT risico management vraagstukken;
 • Draagt actief bij aan het IT risico management vanuit het eigen vakgebied;
 • Draagt zorg voor adequate interne en externe communicatie vanuit zijn vakgebied.

Welke Kennis, Kunde & Verantwoordelijkheden verwachten wij van jou?

 • HBO werk- en denkniveau. Op werkveld toegespitste opleiding;
 • Aanvullende opleidingen op het gebied van Cyber Security en/of IT risico management;
 • Kennis van business- en informatie-architecturen;
 • Goede conceptuele kennis van Cyber Security en IT risico management;
 • Kennis van en ervaring met ontwikkeling en uitdragen beveiligingsbeleid.
 • Minimaal 3 jaren ervaring in beleidsontwikkeling en advisering op gebied van Cyber Security en IT risico management op tactisch en operationeel niveau;
 • Ervaring in bestuurlijke informatievoorziening;
 • Heeft inzicht in de keten waarover hij adviseert op functioneel niveau;
 • In staat om belangenafweging te maken en prioriteiten te stellen;
 • Kan argumenteren en overtuigen;
 • Op een dagelijkse basis kunnen interacteren en samenwerken met (DevOp engineering) teams. 
 • Komt met relevante verbetervoorstellen en adviezen op het eigen vakgebied naar andere afdelingen;
 • Beleid op korte en middellange termijn;
 • Continue op de hoogte zijn van alle relevante wereldwijde ontwikkelingen, die risico’s kunnen vormen voor de informatiesystemen;
 • Risico’s en urgentie bepalen en nemen van passende maatregelen;
 • Uitvoeren van compliance-gerelateerde werkzaamheden die worden toegewezen.

Werkomgeving, Collega's & Bedrijfscultuur bij Port of Rotterdam

Deze organisatie is verantwoordelijk voor beheer, exploitatie en ontwikkeling van de werkomgeving. En is tevens verantwoordelijk voor het vlot en veilig afhandelen van het logistieke proces binnen de gehele keten.

Doel van de organisatie is de versterking van de concurrentiepositie van het werkgebied zowel ten aanzien van de logistieke operatie lokaal als de rol die zij hebben op internationaal niveau. Niet alleen in omvang, maar ook in kwaliteit.

De organisatie heeft een omzet van circa € 700 miljoen en er werken meer dan 1000 medewerkers.
De afdeling ICT en Digitalisering bestaat uit ca 60 eigen medewerkers + een flexibele schil.